15th May 2013 - Second Belgian NOG meeting

 

 
AGENDA
Wednesday 15th May 2013 / Woensdag 15 mei 2013
 
 
Delta Building - Room  Schelde / Gebouw Delta – Zaal Schelde
Aquafin nv
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
 
 
 
09h00:   Arrival & coffee / Onthaal & koffie
09h30:   Welcome and overview of the agenda / Welkom en voorstelling agenda (Johan Van Assel, Aquafin)
09h40:   Update of the project / Update van het project (Marie-Claire ten Veldhuis, TU Delft)
10h00:   Debriefing of NOG meetings in other partner countries & discussion /
Debriefing van NOG-vergaderingen in andere partnerlanden & discussie (Marie-Claire ten Veldhuis + Johan Van Assel)
 
10h50:   Short Break / Pauze
 
11h00:   The Plurisk project / Het project Plurisk (Patrick Willems, KU Leuven)
11h30:   State of play pilot case Leuven / Stand van zaken pilootstudie Leuven (Johan Van Assel)
11h45:   Planning 2013-2014 (Marie-Claire ten Veldhuis)
12h00:   Discussion / Discussie (Johan Van Assel)
 
13h00:   Sandwich lunch / Broodjeslunch
14h30:   Closure / Einde